OSD là gì?
Là viết tắt của cụm từ On Screen Display (hiển thị trên màn hình). Hầu hết bao gồm các thực đơn được hiển thị trên màn hình để điều chỉnh thiết bị. Các thực đơn này, được gọi là OSD, có thể được kích hoạt bằng cách nhấn vào nút Menu nằm ở phía bên hoặc mặt trước của màn hình của bạn. Khi OSD xuất hiện trên màn hình, bạn có thể điều hướng thông qua trình đơn và thực hiện điều chỉnh bằng cách sử dụng nút cộng (+) và trừ (-), thường nằm ngay bên cạnh nút menu.
Stands for On Screen Display. Most monitors
include an on screen menu for making adjustments to the display. This menu, called the OSD, may be activated by pressing the Menu button located on the side or front of your monitor. Once the OSD appears on the screen, you can navigate through the menu and make adjustments using the Plus (+) and Minus (-) buttons, which are usually located right next to the menu button.
Trên màn hình hiển thị các chức năng kiểm soát khác nhau, nhưng hầu hết đều có cho phép điều chỉnh độ sáng (brightness)và độ tương phản (contrast). Một số có tính năng điều khiển màu tiên tiến hơn, cho phép bạn hiệu chỉnh từng tia màu như đỏ, xanh lá cây và xanh dương (RGB). Đôi khi chúng cũng hỗ trợ điều chỉnh vị trí, có thể được sử dụng để làm thay đổi nhỏ vị trí và độ nghiêng của màn hình. Màn hình tích hợp loa có thể điều chỉnh âm thanh là tốt nhất.
On screen displays vary between monitors, but most include the basic brightness and contrast controls. Some include more advanced color controls, allowing you to calibrate individual red, green, and blue (RGB
) settings. Many monitors also support positioning adjustments, which can be used to make slight modifications to the position and tilt of the screen. Monitors that include built-in speakers may include audio adjustments as well.
Hầu hết các màn hình CRT và màn hình phẳng, chẳng hạn như màn hình LCD và màn hình LED, đều có OSD. Tuy nhiên, màn hình phẳng thường có tùy chọn điều chỉnh ít hơn do màn hình phẳng phù hợp hơn so với màn hình CRT cũ. Một số màn hình mới cũng cho phép người dùng thực hiện điều chỉnh thông qua một giao diện phần mềm hơn là sử dụng các tiêu chuẩn trên màn hình hiển thị. Bất kể những gì bạn có theo dõi, là một cách tốt để làm quen với các OSD, bạn sẽ biết làm thế nào để điều chỉnh các thiết lập hiển thị.
Most CRT and flat screen monitors, such as LCD and LED displays, include OSDs. However, flat screen displays typically have less adjustment options since their screen position is more consistent than older CRT monitors. Some newer monitors also allow users to make adjustments through a software interface rather than using the standard on screen display. Regardless of what monitor you have, it is good to be familiar with the OSD so you know how to adjust the display settings.